Thương Em Đến Già (Điệp Khúc) – Lê Bảo Bình

Category: Sound Effect Views: 271 Download: 0
Lyrics:

Thương Em Đến Già (Điệp Khúc) – Lê Bảo Bình Ringtone lyrics :

Anh thấy lòng thật bình yên
Khi ý trời mang em đến
Hạnh phúc trong tay rồi
Bước thôi em ơi
Mọi chuyện cứ để đó
Có anh lo
Sang nhà và dạ thưa
Cau với trầu làm quà đưa
Ngày bước lên xe hoa
Anh hát câu ca
Đưa em về nhà
Thương em mãi đến khi già
Thương em mãi đến khi già